NezaradenéVianočná súťaž s pivovarom General

19. decembra 2020by Tomáš Barborík

Vianočná súťaž “Odfotíš to lepšie?”

Milí fanúšikovia, chceli by sme Vám poďakovať za to, že aj počas roka 2020 ste stáli pri nás a čo nás teší najviac, je Vás stále viac a viac. Práve Vaša priazeň a pozitívne reakcie sú našim motorom, vďaka ktorému pivo vždy doletí až k Vám. Prichystali sme si pre to pre Vás na Facebooku súťaž o poukaz na nákup v hodnote 50€.

Súťaž sa uskutoční v období od 20.12.2020 17:00 hod. do 27.12.2020 20:00 hod.

Podmienky súťaže

Pod vyhlásením súťaže v tomto príspevku na FB zverejnite v komentári vlastnú fotku s pivom Generál. Či už je to plechovkové,fľaškové, čapované, párty súdkové. Víťazom sa stane fotka s najvyšším počtom označení “Páči sa mi to”. Preto pridávajte fotky, “lajkujte” a prekonajte našu fotku. Veľmi nás poteší, keď spolu s fotkou do komentára napíšete, s kým si pivo vychutnávate a keď ste tak ešte neurobili, môžete našu FB stránku aj “lajknút”.

 

ŠTATÚT SÚŤAŽE

Vianočná súťaž s pivovarom General

(ďalej len „Štatút“)

Štatút upravuje podmienky účasti na súťaži, spôsob a postup pri vykonávaní činností potrebných na jej realizáciu a vymedzuje podrobnosti o právach a povinnostiach účastníkov.

 1. Organizátor Súťaže (ďalej len „Organizátor“)
  Obchodné meno: YVATRADE PLUS s.r.o.
  Sídlo:Lidická 25 821 04 Bratislava
  IČO:35907193
  DIČ:2021900045
  Zapísaný v registri: Obchodného registra Okresného súdu Bratislava I.
 2. Termín konania súťaže
  Súťaž sa uskutoční v období od 20.12.2020 17:00 hod. do 27.12.2020 20:00 hod. V tomto termíne je možné prihlásiť sa do súťaže.
 3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže
  Účastníkom súťaže môže byť každý užívateľ sociálnej siete Facebook nad 18 rokov.
  Súťaže sa nemôže zúčastniť zamestnanec Organizátora.
 4. Podmienky účasti v súťaži
  Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže zverejnil pod príspevkom s vyhlásením súťaže na Facebookovej stránke pivovaru General fotku s pivom General. Výhercom sa stáva účastník súťaže, ktorého fotografia získa najvyšší počet označení “Páči sa mi to” do ukončenia súťaže.
 5. Výhra
  Výhrou v súťaži je “darčekový poukaz na jednorázový nákup v e-shope alebo podnikovej predajni v pivovare General vo výške 50€”
 6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre
  Po uplynutí termínu na prihlásenie sa do súťaže bude víťaz vyžrebovaný spomedzi platne prihlásených účastníkov. Mená všetkých zúčastnených budú náhodne ručne vyžrebované.
  Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené v komentári pod príspevkom s vyhlásením súťaže. Víťaz tiež bude priamo kontaktovaný Organizátorom na ním uvedených kontaktoch. Ak víťaz nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade žrebovanie zopakuje.
 7. Spôsob odovzdania výhry
  Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde do 14tich dní od žrebovania, Organizátor žrebovanie opakuje.
 8. Ochrana osobných údajov
  https://pivovargeneral.sk/ochrana-osobnych-udajov/
 9. Záverečné ustanovenia
  Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú.
  Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.
  V Bratislave, dňa 19.12.2020