BlogPlechovkovanie remeselného piva: budúcnosť chuti i udržateľnosti

9. novembra 2020by Tomáš Barborík

 

Názory pivárov na balenie piva do sklenených fliaš či plechoviek sa mnohokrát rozchádzajú. My vám chceme vysvetliť, prečo začíname s plnením do plechoviek a prečo si myslíme, že je to tá správna cesta ako pre samotného zákazníka, tak i udržateľnú budúcnosť našej planéty.

 

Chuť na prvom mieste

 

Každého z nás, ako remeselného výrobcu piva tak aj spotrebiteľa, zaujíma pri konzumácii nášho obľúbeného moku jeho chuť. V dnešných časoch je pivo najčastejšie balené v sklenených fľašiach, plechovkách a žiaľ i fľašiach plastových. Máme za to, čo potvrdzujú aj početné výskumy, že práve pivo v plechovke si svoju kvalitu a tým aj výbornú chuť uchováva najdlhšie spomedzi týchto spôsobov balenia.(1)

 

Kvalitu piva pri skladovaní ovplyvňujú najmä tri faktory: oxidácia, UV žiarenie a teplota. K oxidácii častokrát v pivovaroch dochádza už pri procese plnenia. V pivovare General dbáme na to, aby boli hodnoty kyslíka prítomného v pive pri procese plechovkovania na absolútnom minime. Práve v tejto oblasti má najväčšiu výhodu plechovkové balenie, keďže plechovka ako jediná absolútne zamedzuje prístupu kyslíka. Naopak, v sklených fľašiach aj pri najväčšej snahe postupne k oxidácii dochádza. Najhoršie výsledky dosahujú plastové fľaše, ktoré majú najvyššiu vzduchovú priepustnosť.

Hnedé, zelené, či inak zatmavené fľaše. Práve tie pomáhajú pivovarom zabraňovať prenikaniu UV lúčov do piva. Pravdou však zostáva, že ani tento spôsob úpravy fliaš nechráni pivo pred prenikaním týchto lúčov v plnej miere. Tu zas prichádza na rad plechovka, ktorá je v tejto pomyselnej disciplíne absolútnym víťazom, keďže pivo chráni pred svetlom na 100%. (2)

 

Mnohokrát sa najmä pri plechovkách piva z veľkých pivovarov však môžete stretnúť s chuťou, ktorá vás práve od tohto balenia odrádza. Za to však nemôže obal samotný. Pivovary tieto pivá pre dlhú trvanlivosť prehnane pasterizujú, skladovanie a distribúcia je vykonávaná v nevhodných podmienkach a trvá extrémne dlho, to všetko negatívne vplýva na výslednú chuť. Veľmi citlivé výskumy preukázali, že aj pri dlhodobom skladovaní piva v plechovkách sa obsah stopových prvkov hliníka nezvyšoval a nedochádzalo k žiadnym senzorickým zmenám. Malé zmeny boli zaznamenané až pri teplotách dlhodobého skladovania vyšších ako 28 stupňov celzia. Z toho jasne vyplýva, že k zmenám chute môže dochádzať iba v plechovkách od veľkých pivovarov, pretože my v pivovare General sa o svoje produkty poctivo staráme a takéto hodnoty nikdy nedosahujú. (1)

 

Dlhodobé senzorické testy preukázali, že aj pri dlhodobom správnom skladovaní rôznych druhov balení piva, boli práve tie plechovkové verzie najmenej ovplyvňované vonkajšími negatívnymi vplyvmi. Senzoricky teda plechovkové balenie zvíťazilo. V ďalšom slepom teste mali účastníci určiť, ktoré remeselné pivo pochádza z plechovky a ktoré z fľaše, pričom každé z pív bolo v teste v oboch baleniach. Výsledkom testu bola remíza, keďže účastníci senzorický rozdiel nezaznamenali a teda nedokázali rozlíšiť medzi pivom z plechovky a pivom z fľaše. (4)

 

Trvalá udržateľnosť a znižovanie emisií CO2

 

Znižovanie emisií CO2 a redukcia spotreby plastov, ktoré takmer nenávratne znečisťujú našu planétu, to sú veci ktorými sa ako zodpovedný remeselný pivovar vytrvalo zaoberáme. Drvivá väčšina remeselných pivovarov v súčasnosti používa nevratné sklenené fľaše, tieto však zaťažujú v celom svojom životnom cykle našu klímu najvyššími emisiami CO2 spomedzi všetkých bežne používaných obalov. Lepšie sú na tom vratné sklenené fľaše, tie však spôsobujú vyššie emisie ďalšími prevozmi a vyššou váhou pri prevoze. Otázna je aj ich použiteľnosť, keďže množstvo z nich sa už nevráti alebo sú vrátené v poškodenom a teda nepoužiteľnom stave. Z pochopiteľných ekonomických a technologických dôvodov si však malé pivovary nemôžu dovoliť sklenené fľaše zálohovať a znova využívať. (5)

 

Ak teda spojíme vlastnosti plechoviek, teda ich ľahkú skladovateľnosť, nízku váhu (ktorá je v naplnenom stave o 33% nižšia ako váha fľaše), menšiu mieru poškodenia obalov pri prevoze a skladovaní, vyššiu mieru recyklovania medzi obyvateľmi ako je to v prípade skla, recyklovateľnosť pri nižšej teplote, ktorá je približne 660 stupňov celzia, oproti 1600 stupňom potrebných pri recyklovaní skla, ktorá tiež výrazne vplýva na emisie CO2, získame zaujímavé výsledky v prospech plechoviek.(6)

 

V prípade malých pivovarov je teda výrazne viac ekologickou a spoločensky najzodpovednejšou možnosťou využívanie plechoviek.

 

Praktické zhrnutie na záver

 

Po zhodnotení všetkých dostupných parametrov máme za to, že práve plechovkovanie nášho remeselného piva je tou najlepšou možnosťou. Je to ideálny spôsob ako Vám zákazníkom a milovníkom poctivého remeselného piva, vieme priniesť pivo vo výbornej chuti a kvalite, ktoré si ľahko pribalíte kamkoľvek na turistiku, bicykel či kdekoľvek inam v praktickom a ľahkom balení, ktoré jednoducho zrecyklujete a pritom spoločne budeme čo najviac zodpovední k našej planéte.

Prvé z našich plechoviek si môžete exkluzívne objednať v našom eshope tu.

Zdroje:

  1. Univerzita v Záhrebe, Fakulta potravinárskej chémie a biotechnológií
  2. Univerzita Tomáša Baťu v Zlíne, Technologická fakulta
  3. Kolektív vedeckých pracovníkov: Oxfordská univerzita, Nórska vysoká škola obchodu
  4. Inštitút C7-consult – Udržateľnosť v praxi
  5. Vedecký portál: Science Notes
  6. Agentúra pre ochranu životného prostredia Spojených štátov amerických